Somatopsikolojik Rahatsızlıklar ve Nedenleri

SOMATOFORM BOZUKLUK NEDİR? Günümüzde çoğu hastalığın oluşmasında psikolojik sorunlar bir faktör yani besleyici olarak görülmektedir ancak somatoform bozuklukta ana sebep psikolojiktir. Somatoform bozukluklar, kişinin belli bir organik yani tıbbi rahatsızlığı olmamasına karşı vücudunun farklı yerlerinde farklı türde ağrılar hissetmesidir. Bu hastalığın kökeni psikolojik sorunlardır, kişinin psikolojik sorunları arttıkça fiziksel ağrıları şiddetlenir. Örneğin, kişi ruhsal sıkıntı…

Borderline Kişilik Bozukluğu

Borderline Kişilik Bozukluğu (BKB), genç erişkinlik döneminde başlayan, aşırı dürtüsellik, duygulanımda ve kişiler arası ilişkilerde dengesizlik, benlik algısında yetersizlik ve terkedilmeye karşı aşırı hassasiyet ile karakterize bir sendromdur (APA, 2013; Sargın ve Sargın, 2015). Kişinin düşünce ve algılama biçiminde, insanlara karşı olan duygularında ve ikili ilişkilerinde problemlere yol açan bir psikiyatrik rahatsızlıktır. Kişinin öz denetim…

Narsistik Kişilik Bozukluğu

NARSİSTLİK NEDİR? Narsisizm kavramı Yunan mitolojisinde sudaki aksini görerek kendine aĢık olan ve ömrünü hiç ulaşamayacağı bu sevgiliyi izleyerek tüketen Narkissos’dan gelmektedir (Türk Dil Kurumu; 2009). Ellis (1898), Yunan mitolojisindeki bu karakteri psikolojik bir fenomeni açıklamak için kullanan ilk psikanalitik kuramcıdır (RATAJ; 2003, s. 10- 11). O tarihlerde Ellis’e göre; Narsisizm özellikle kadınlarda görülen ve…

Alkol ve Madde Kullanım Bozukluğu

Bağımlılığa yol açan maddeler şunlardır:    Alkol, sigara, esrar, uçucu maddeler, eroin, morfin, ketamin, meskalin, metamfetamin, steroidler, kokain, rophynol( roche), LSD, fensiklidin, metilfenidat, sihirli mantarlar, extazi ve uçucu maddelerdir.  Madde ile ilgili bozukluklar iki alt başlık altında incelenebilir. Bunlardan ilki madde kullanım bozuklukları ikincisi ise maddenin yol açtığı bozukluklardır.  A) Madde kullanım bozukluğu: Maddeye ilişkin…

Ayna Nöronlar ve Etkileri

Ayna Nöronlar ve Etkileri Ayna nöron, hem bir hayvan hareket ettiğinde hem de hayvan bir başkası tarafından gerçekleştirilen aynı eylemi gözlemlediğinde ateşlenen bir nörondur. Böylece nöron, sanki gözlemcinin kendisi hareket ediyormuş gibi, diğerinin davranışını “yansıtır”. Bu tür nöronlar, insan ve primat türlerinde ve kuşlarda doğrudan gözlemlenmiştir. İnsanlarda, premotor kortekste, suplementar motor alanda, primer somatosensoriyel kortekste…