Narsistik Kişilik Bozukluğu

NARSİSTLİK NEDİR? Narsisizm kavramı Yunan mitolojisinde sudaki aksini görerek kendine aĢık olan ve ömrünü hiç ulaşamayacağı bu sevgiliyi izleyerek tüketen Narkissos’dan gelmektedir (Türk Dil Kurumu; 2009). Ellis (1898), Yunan mitolojisindeki bu karakteri psikolojik bir fenomeni açıklamak için kullanan ilk psikanalitik kuramcıdır (RATAJ; 2003, s. 10- 11). O tarihlerde Ellis’e göre; Narsisizm özellikle kadınlarda görülen ve…