Alkol ve Madde Kullanım Bozukluğu

Bağımlılığa yol açan maddeler şunlardır:    Alkol, sigara, esrar, uçucu maddeler, eroin, morfin, ketamin, meskalin, metamfetamin, steroidler, kokain, rophynol( roche), LSD, fensiklidin, metilfenidat, sihirli mantarlar, extazi ve uçucu maddelerdir.  Madde ile ilgili bozukluklar iki alt başlık altında incelenebilir. Bunlardan ilki madde kullanım bozuklukları ikincisi ise maddenin yol açtığı bozukluklardır.  A) Madde kullanım bozukluğu: Maddeye ilişkin…

Ayna Nöronlar ve Etkileri

Ayna Nöronlar ve Etkileri Ayna nöron, hem bir hayvan hareket ettiğinde hem de hayvan bir başkası tarafından gerçekleştirilen aynı eylemi gözlemlediğinde ateşlenen bir nörondur. Böylece nöron, sanki gözlemcinin kendisi hareket ediyormuş gibi, diğerinin davranışını “yansıtır”. Bu tür nöronlar, insan ve primat türlerinde ve kuşlarda doğrudan gözlemlenmiştir. İnsanlarda, premotor kortekste, suplementar motor alanda, primer somatosensoriyel kortekste…