İZMİR CAS TESTİ/ CAS TESTİ İZMİR

Bilişsel Kapasite Testi İZMİR

İzmir Dikkat Eksikliği Testi, İzmir Öğrenme Güçlüğü Testi, İzmir Üstün Zekalı Değerlendirme Testi

CAS TESTİ BİLGİ VE RANDEVU İÇİN TIKLAYINIZ.

CAS TESTİ UYGULAMASI, 5-17 yaş aralığına uygulanmaktadır.

CAS TESTİ  uygulaması sonucunda, bir bireyle ilgili dört bilişsel işlev hakkında bilgi sahibi olarak, elde edilen bu verileri analiz etmek;

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun değerlendirilmesine,

-Öğrenme güçlüğü olanların değerlendirilmesine,

-Zihinsel engeli olanların değerlendirilmesine,

-Travmatik beyin hasarı olanların değerlendirilmesine

-Ciddi duygusal bozuklukları olanların değerlendirilmesine,

-Planlama problemi olanların değerlendirilmesine,

-Üstün zekalı olanların değerlendirilmesine olanak sağlar.

CAS TESTİ RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

CAS, merkezimizde sertifikalı psikolojik danışmanlar tarafından uygulanmaktadır. CAS 5-17 yaş aralığına uygulanmaktadır. Cas dört bilişsel işlemin; Planlama (Planning), Dikkat- Uyarım (Attention- Arousal), Eş Zamanlı ve Ardıl işlem ( Simultaneus and Successive processing) (PASS) ölçülmesi için oluşturulmuş bir bataryadır. Bu batarya yalnızca Luria’nın vakasından elde edilen analiz sonucu elde edilmemiş, aynı zamanda bilişsel psikoloji ve nöropsikoloji deneylerinden de yararlanılarak oluşturulmuştur.

Cas’in temellendirildiği Nöro-psikolojik zekâ görüşü psikometrik testlerin zeka görüşünden farklıdır; nöro-psikoloji beyindeki zekanın işlevlerine temellenerek işlev bozuklarını tespit ederek çalışır. İnsanları bir değer skalasına yerleştirmeye çalışmadığı için zekâ testlerinin geçmişte kullanıldığı gibi insanları sosyal seleksiyon için kullanılmaz.

Dikkatin korunması ve kortikal düzenin sağlanması, bilginin işlenmesi ve saklanması, zihinsel aktivitenin yönetilmesi ve yönelimleri bilişsel işlemi üretmek için beraber çalışan birimleri oluşturur.  (Das, Naglieri, ve Kirby, 1994; Luria, 1966b).

 

Cas bize bireyin dört bilişsel işlevi hakkında bilgi verir.Cas uygulanan bir bireyden alınacak ilk bilgi Dikkat ve uyarımla ilgilidir. Refleks oryantasyonu gibi temel davranışları içinde bulundurmasının yanında bilgiyi ayırt etme ve seçici dikkat gibi karmaşık aşamaları da içinde bulundurur. Uyarım, dikkat, efor ve kapasite karmaşık ilişkileri olan birimlerdir. Hepsi de bilişsel davranışı anlamak için önemlidir. Hiperaktivite, davranış dikkat ve uyarımın kompleks ilişkisinde yaşanan sorunlara bir örnektir.

İkinci ve üçüncü işlevsel birim bilgiyi Ardıl ve Eş Zamanlı kodlamayı içerir. Eş Zamanlı işlemleme gelen bilgiyi bütüncül bir patern halinde kendi bütünlüğünde incelemek için kullanılır. Örneğin, tüm kelimeyi görünce tanıma bu tip işlemlemedir ( Das,1988). Geometride, ve bazı matematik problemlerini anlamada, öğrencinin tüm görevi aklında tutması gerekebilir, elementlerini problemi çözmeden önce incelemesi gerekir. Ardıl işlemleme bilgiyi ayrık olarak kodlamayı gerektirir, bilginin diğer bilgilere göre nerede olacağının değiştiği birbirini izleyen adımları ifade eder. Ardıl işlemleme heceleme gibi çocuğun kelimeyi okumak yerine harflerin sırasına dikkat etmesi gereken görevlerde kullanılır. Ayrıca yazma gibi sıralı işlemlerde de kullanılır. Luria’nın prensiplerini yeniden şekillendirirsek, beynin hiçbir kısmı tek başına çalışmaz. Benzer olarak, hiçbir bilişsel işlem ardıl ya da eş zamanlı ya da diğer her hangi işlem tek başına görev yapmaz. Bir birey (a) görevin gerekliliklerine ve (b) çocuğun alıştığı bilgi işlemleme süreçlerine bağlı olarak iki işlemden birini kullanabilir. Ardıl işlemleme, Eş Zamanlı işlemleme ve okuldaki öğrenme bu modelin süreçte genel bir avantaj olduğunu göstermektedir.

Gelişimsel olarak ilerlemek için son ana işlev Planlama ve Karar Verme. Planlama; (a) amaçları formüle etme kabiliyeti, (b) amaçlara ulaşmak için planlama yapma kabiliyeti, (c) planları uygulama kabiliyeti ve (d) yapılan çalışmanın plana uygunluğunu kontrol etme kabiliyeti.

Kaynak:J,P,DASS “Değerlendirme ve İyileştirmede Luria Sonrası Bir Yaklaşım”

 

iZMİR CAS TESTİ

iZMİR ZEKA TESTİ, İZMİR WİSC-R , İZMİR WİSC-4 TESTİ, İZMİR MOXO DİKKAT TESTİ, İZMİR DİKKAT EKSİKLİĞİ TESTİ, İZMİR OKUL OLGUNLUĞU TESTİ, İZMİR ÇOCUK TESTLERİ EĞİTİMİ, İZMİR ÇOCUK TESTLERİ, İZMİRDE CAS TESTİ