İZMİR’DEKİ ÇOCUK PSİKOLOJİSİ UZMANLARI

ÇOCUK PSİKOTERAPİSİ (OYUN TERAPİSİ) VE ÇOCUKLARA YÖNELİK TESTLER UYGULAYAN UZMANLARIMIZ

ÇOCUK PSİKOLOĞU UZMANLARIMIZDAN RANDEVU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Uzm. Psk. Sevgi Mestci

Uzm. Psk. Sevgi Mestci

1991 yılı İzmir doğumlu olan Sevgi Mestci İzmir Amerikan Lisesi (ACI’10) mezunu olup, lisans eğitimini İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde 2014 yılında Yüksek Şeref Öğrencisi konumunda tamamlamıştır. 2014-2015 öğretim yılında Ege Üniversitesi Aile Danışmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans programına giriş yapmış, eğitimini tamamlayarak Aile Danışmanı olmaya hak kazanmıştır.

Aldığı Eğitimler

 • İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinden (EKOSEM), Bilişsel Bakış Açısından Stres ve Stresle Başetme
 • Psikotik ve Somatoform Bozukluklar
 • Bilişsel Model Açısından Depresyon-Depresyonun Bilişsel Terapisinde Son Dönem Yeniliklerin ve Uygulamalarının Aktarılması
 • Durum Anksiyete ve Yeme Bozuklukları için Tanısal Görüşme Sertifika Programı eğitimlerini tamamlamıştır.
 • Bilişsel Davranışçı Terapilere Giriş ve Temel İlke ve Teknikler Eğitimini almıştır.
 • CAT-TAT-Loussa Düss Projektif Testler Eğitimi ve Süpervizyonunu tamamlamıştır.
 • İstanbul Psikoloji Enstitüsü’nden TAT-CAT eğitimini tamamlayarak uygulayıcı sertifikasını almıştır.
 • Kognitif ve Davranışçı Terapiler Eğitimi 1. Oturum ve Süpervizyonu (114 saat), Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneği, İzmir, 2016
 • Kognitif ve Davranışçı Terapiler Eğitimi 2. Oturum ve 2. Oturum Süpervizyonu, Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneği, İzmir, 2017- halen devam etmektedir.
 • MOXO d-CPT Dikkat Testi (Moxo Türkiye, 2018) uygulayıcısıdır.
 • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WÇZÖ-IV) Eğitimi, Türk Psikologlar Derneği, İzmir, 2019’da eğitimini tamamlamıştır ve WISC- IV uygulayıcı olmaya hak kazanmıştır.

Üye Olunan Dernekler

 • Türk Psikologlar Derneği
 • Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği

Psk. Dan. Eda Karakaş

Psk. Dan. Eda Karakaş

1996 yılı Çanakkale doğumlu olan Eda Karakaş Çanakkale İbrahim Bodur Anadolu Lisesi(2014) mezunu olup, Lisans eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünü 2019 yılında tamamlamıştır. 2016-2018 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi PDR Öğrenci Topluluğu başkanlığı görevinde bulunmuştur. 2017-2019 yılları arasında Eskülap Danışmanlık ve Eğitim merkezinde uygulamalı staj yapmış ve şuan kurumumuzda Psikolojik Danışman olarak çalışmaktadır.

Aldığı Eğitimler

 • İzmir Müzakereci Arabulucular Derneğinden 60 saatlik “Akran Arabuluculuğu Eğitmen Eğitimini” tamamlamıştır.
 • Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma 60 saatlik eğitimini almıştır.

Üye Olunan Dernekler

 • Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği