sosyal fobi

FOBİLER

Fobi, bir nesne ya da durum karşısında ortaya çıkan, aşırı bir korku ve bu korkuya ikincil olarak gelişen kaçınma davranışıdır. Fobiler kendiliğinden ortaya çıkmamaktadır. Bir nesne ya da durum ile beraber ortaya çıkmaktadır. fobi nesnesine karşı ortaya çıkan korku, genellikle fobi nesnesi ile orantısızdır. Örn: Kurbağa fobisi olan birisinin, korkuyla çığlıklar içinde koşması ve ağlaması..…