ÇOCUKTA KAYGILI BAĞLANMA

ÇOCUKTA KAYGILI BAĞLANMA İlk olarak Mary Ainsworth ve arkadaşları tarafından tanımlanan bağlanma türleri üçe ayrılır: güvenli bağlanma, kaygılı-kararsız bağlanma, ve kaçıngan bağlanma. Bu yazıda kaygılı bağlanmadan bahsedeceğiz.  Psikolojik gelişimde, erken çocukluk döneminin önemli bir yeri vardır. Bu nedenle ebeveyn-çocuk arasındaki bağlanmanın bu dönemde gelişmesi önemlidir (Crockenberg ve arkadaşları, 1993). Bebekliğinden başlayarak, ona bakım veren kişiyle…

Çocuklarda Okul Reddi

Okula gitmeyi reddeden çocuk, anksiyete veya depresyon gibi bir problem nedeniyle okula gitmek istememektedir. Bu nedenle çocuğun gitmediği günler nedeniyle devamsızlık, arkadaşlar arasında uyumsuzluk, arkadaş ilişkilerinde dışarıda kalma gibi sorunlar da gündeme gelmeye başlamıştır. Okula gitmediği günler nedeniyle ders kaybeden çocuk akademik olarak geride kalmakta, böylece rezil olma gibi bir korkuyla okula gitmek istemeyişi de…