ETKİLİ DİSİPLİNİ DESTEKLEYEN EBEVEYNLİK BECERİLERİ

Hiç kimse mükemmel bir ebeveyn olmamıştır ve olmayacaktır. Mükemmel davranmak adına bazı ebeveynler çocuklara keskin kurallarla davranabilmektedir. Çocuğun sağlığı, güvenliği ve mutluluğu için gösterilen bazı disiplin kuralları çocuğun ebeveyne ilgisini azaltabilmekte ve tersine davranışlarda bulunmasına neden olabilmektedir. Çocuklarının sorumluluk sahibi yetişkinler olması için çabalayan ebeveynlerin, ebeveynlik becerilerini günün koşullarına göre geliştirmesi gerekmektedir. Çünkü kendi çocukluklarında…