Öfke Kontrolü

ÖFKE NEDİR? Öfke, kişilerarası etkileşimler sonucu ortaya çıkan bir duygudur. Genellikle engellendiğimizde, haksızlığa uğradığımızda, kendi benliğimize yönelik algıladığımız bir tehdit ve adaletsizlik gibi durumlarda ortaya çıkmaktadır. ÖFKENİN İFADE EDİLİŞ TARZLARI NELERDİR? Öfke ifade ediliş tarzı hakkında değişimler göstermektedir. Örneğin, birisi öfkesini kendi içerisine yöneltirken, diğeri dışarı yansıtabilmektedir. Başka biri ise öfkesini kontrol edebilmektedir. İçe Dönük…