PANİK ATAK İLE BAŞ ETME

Panik Atak ile, baş etmek için stresle baş etme yöntemleri yararlı olmakta ve panik atak sırasında, kişinin baş etmeye başlamasına yardım etmektedir. Bunlar, Ağızda Tükürük Üretme Nefes Egzersizi Kendimizi Destekleyecek Telkinler Sayı Sayma Methodu Dikkati başka bir yerde, düşüncede ya da başka bir şeyde odaklama Methodu vb… Kişi yaşadığı panik ataklarla baş etmeye başladıkça, yeniden…