İZMİR ALSANCAK BÖLGESİNDE ÇALIŞAN PSİKOLOG EKİBİMİZ

İZMİR ALSANCAKTA TERAPİ VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VEREN EKİBİMİZ İÇİN TIKLAYINIZ.

EMDR TERAPİSİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

KLİNİK PSİKOLOG DOÇ. DR. FÜSUN GÖKKAYA HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

KLİNİK PSİKOLOG SEVGİ MESTÇİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

KLİNİK PSİKOLOG/ AİLE DANIŞMANI HATİCE ÜNAL DEMİR HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Yr. Doç. Dr. Füsun Gökkaya

KLİNİK PSİKOLOG DOÇ.DR. Füsun Gökkaya

1969 İzmir doğumlu olan Füsun Gökkaya evli ve iki çocuk annesidir. Lisans eğitimini Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümünde 1990 yılında tamamladı. Yüksek lisans (Master) eğitimini 1994 yılında aynı üniversitenin Gelişim Psikolojisi Ana Bilim Dalında yaptı. 2005-2007 tarihleri arasında Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı yüksek lisans programını tezsiz olarak yürüttü.

2015 Yılında Ege Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora programını tamamladı. Özel anaokullarında psikolog, MEB’da rehber öğretmenlik, MEB kitap yazma komisyonlarında uzman psikolog olarak danışmanlık yapmıştır. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinden Aile Danışmanlığı Eğitim Programı (350 saat) ve Aile Arabuluculuğu Sertifika Programını (100 saat) tamamlamış olup “Aile Danışmanı” unvanını almıştır. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsün’den Psikodrama Yöneticiliği eğitimini tamamlamış olup “Psikodrama Terapisti” unvanına sahiptir.

Çocuk ve Ergenlerde Anksiyete Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Terapi Yöntemi ile tedavisi konusunda Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümünde yazılan “Korku Avcısı” kitabının yazarlarından biridir. Bununla birlikte Nobel Akdemik Yayıncılık tarafından basılan “Duygu Psikolojisi” isimli kitabının bölüm içi yazarlarındandır. “Kaygılı Çocuklar İçin Okul Temelli Bilişsel-Davranışçı Grup Terapisi Programı” ve “Akran Zorbalığının Önlenmesi: Bilişsel-Davranışçı Terapi El Kitabı” terapi manuellerinin yazarıdır. Füsun Gökkaya aynı zamanda Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim elemanıdır.

Aldığı Eğitimler

 • “Konuşma ve Artikülasyon Terapisi” eğitimi
 • “Travma Sonrası Oluşan Stresle Başaçıkabilme” konulu eğitim
 • Çocuk Odaklı Aile Terapisi Eğitimi
 • Aile ve Çift Terapisine Giriş Eğitimi
 • Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’nden Psikodrama Yöneticiliği eğitimini tamamlamış olup Psikodrama Terapisti unvanına sahiptir.
 • Aşam Psikolojik Danışmanlık Çocuk ve Aile Gelişim Merkezi- Çocuk Odaklı Aile Terapisi Eğitimi (16 Saat)
 • Hiebert Institute at Marriage and Family Counseling Service- Aile ve Çift Terapisine Giriş Eğitimi (25 saat)
 • Hiebert Institute at Marriage and Family Counseling Service- Aile ve Çift Terapisinde Yapılandırılmış İlk Görüşme ve Genogram Eğitimi (25 saat)
 • Uzm. Psikolog /Aile Danışmanı Hatice ÜNAL DEMİR

  İzmir Alsancak’da danışanlarına terapi uygulamakta olan Uzm. Psikolog Hatice ÜNAL DEMİR Manisa/Gördes’te doğdu.

  Sosyoloji lisans öğrenimini Selçuk Üniversitesi’nde tamamladı. Psikoloji lisans eğitimini Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek Lisans (Master) öğrenimini Klinik Psikoloji alanında Yakındoğu Üniversitesi’nde aldı. Yüksek Lisans öğrenimi sırasında, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi‘n de stajını tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları alanında master derslerini tamamladı. Psikoloji eğitimlerine ve sürervizyonlarına devam etmektedir. Victor Frankl Enstitüsü’n den Uluslararası Varoluşçu Psikoterapi Sertifikasyon ve Süpervizyon sürecini tamamladı, Logoterapi Uygulayıcılığı, Terapist Sertifikasını aldı. Yüksek Lisans öğrenimi esnasında Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi aldı.  Hatice Ünal Demir Emdr Terapisi uygulamaktadır.

  Hatice ÜNAL DEMİR ergen ve yetişkinlere yönelik terapi ve psikolojik danışmanlık uygulamaktadır. Aile ve evlilik terapisi yapmaktadır. Ergenlik sorunları, ergenlerle iletişim, sınav kaygısı ve dikkat eksikliği konularında çalışmaktadır. Yetişkinlere yönelik bireysel danışmanlık yapmakta, çift ve aile terapisi alanında çalışmaktadır. Çok sayıda mesleki eğitim ve kurslara katılmıştır.

  • Victor Frankl Enstitüsü Uluslararası Varoluşçu Psikoterapi Eğitimi ve Süpervizyon sürecini tamamlamıştır.  Yetişkinlere bireysel danışmanlık hizmeti vermektedir.
  • Aile Danışmanlığı Eğitimini tamamlamıştır. Aile içi iletişim ve Evlilik Problemleri ile ilgili çalışmaktadır.
  • Hipnoterapi Eğitimi’ni tamamlamıştır.
  • Bağlanma teorilerine ve modern travma çalışmalarına olan ilgisi nedeniyle Aile Konstelasyonları üzerine çalışmalar yürütmektedir.

  Randevu almak için tıklayınız.

  Aldığı Eğitimler

  • Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi
  • Emdr Eğitimi 1. Düzey
  • Logoterapi Eğitimi
  • Bütüncül Terapi Süpervizyon Eğitimi
  • Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi
  • MMPI Eğitimi
  • TAT Eğitimi
  • Yaşam Koçluğu Sertifika Eğitimi
  • Aile ve Öğrenci Koçluğu Sertifika Eğitimi
  • Öfke ve Stres Yönetimi Sertifika Eğitimi
  • Çocuk Değerlendirme Testleri Sertifika Eğitimi
  • Oyun Terapisi Sertifika Eğitimi
  • Bağımlılık Danışmanlığı Eğitimi
  • Hipnoterapi Eğitimi
  • Çocuk Görüşme Teknikleri Eğitimi
  • Ergen Görüşme Teknikleri Eğitimi
  • Travmaya Psikolojik Destek Eğitimi
  • Transaksiyonel Analiz Eğitimi
  • Cinsel Danışmanlık Eğitimi
  • Boşanma Danışmanlığı Eğitimi
  • NLP Sertifika Eğitimi
  • EFT Sertifika Eğitimi

  Çalıştığı Alanlar

  Randevu almak için tıklayınız.

  Uzm. Psk. Sevgi Mestci

  UZMAN PSİKOLOG Sevgi Mestci

  İzmir Alsancakta danışanları ile terapi uygulayan Uzman Psikolog Sevgi Mestci, İzmir doğumlu, İzmir Amerikan Lisesi (ACI’10) mezunu olup, lisans eğitimini İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde 2014 yılında Yüksek Şeref Öğrencisi konumunda tamamlamıştır. 2014-2015 öğretim yılında Ege Üniversitesi Aile Danışmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans programına giriş yapmış, eğitimini tamamlayarak Aile Danışmanı olmaya hak kazanmıştır.

  Aldığı Eğitimler

  • İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinden (EKOSEM), Bilişsel Bakış Açısından Stres ve Stresle Başetme
  • Deneyimsel Oyun Terapisi Eğitimi 1. ve  2. Düzey
  • Psikotik ve Somatoform Bozukluklar
  • Bilişsel Model Açısından Depresyon-Depresyonun Bilişsel Terapisinde Son Dönem Yeniliklerin ve Uygulamalarının Aktarılması
  • Durum Anksiyete ve Yeme Bozuklukları için Tanısal Görüşme Sertifika Programı eğitimlerini tamamlamıştır.
  • Bilişsel Davranışçı Terapilere Giriş ve Temel İlke ve Teknikler Eğitimini almıştır.
  • CAT-TAT-Loussa Düss Projektif Testler Eğitimi ve Süpervizyonunu tamamlamıştır.
  • İstanbul Psikoloji Enstitüsü’nden TAT-CAT eğitimini tamamlayarak uygulayıcı sertifikasını almıştır.
  • Kognitif ve Davranışçı Terapiler Eğitimi 1. Oturum ve Süpervizyonu (114 saat), Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneği, İzmir, 2016
  • Kognitif ve Davranışçı Terapiler Eğitimi 2. Oturum ve 2. Oturum Süpervizyonu, Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneği, İzmir, 2017- halen devam etmektedir.
  • MOXO d-CPT Dikkat Testi (Moxo Türkiye, 2018) uygulayıcısıdır.
  • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WÇZÖ-IV) Eğitimi, Türk Psikologlar Derneği, İzmir, 2019’da eğitimini tamamlamıştır ve WISC- IV uygulayıcı olmaya hak kazanmıştır.

  Üye Olunan Dernekler

  • Türk Psikologlar Derneğİ
  • Kognitif ve Davranış Terapileri DerneğiTAT-CAT Eğitimi

PSİKOLOG CEREN GÜNDÜZÜN MAKALELERİ

SINAV KAYGISI İLE BAŞ ETME YOLLARI

SAÇ YOLMA BOZUKLUĞU