TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU

Sadakatsizlik Nedeniyle Yaşadığın Acı ile Büyümek

Güvendiğin birinin senden sakladıkları ile karşılaşmak, sevgi ve güven ile kurduğun ilişkinin senin inandığın gibi olmadığı ile yüzleşmek çok sarsıcı ve aynı zamanda yaralayıcıdır. Tüm gerçek dünyanın yerle bir olduğunu hissettiğin ve aynı zamanda koca bir acının içine oturduğu günler başlamıştır. Zihnin hiç susmaz ve sürekli geçirilen son zamanlardaki sadakatsizlik yapan eşi ve kendini gözlemleyip…

Yazıyı Oku

Somatopsikolojik Rahatsızlıklar ve Nedenleri

SOMATOFORM BOZUKLUK NEDİR? Günümüzde çoğu hastalığın oluşmasında psikolojik sorunlar bir faktör yani besleyici olarak görülmektedir ancak somatoform bozuklukta ana sebep psikolojiktir. Somatoform bozukluklar, kişinin belli bir organik yani tıbbi rahatsızlığı olmamasına karşı vücudunun farklı yerlerinde farklı türde ağrılar hissetmesidir. Bu hastalığın kökeni psikolojik sorunlardır, kişinin psikolojik sorunları arttıkça fiziksel ağrıları şiddetlenir. Örneğin, kişi ruhsal sıkıntı…

Yazıyı Oku

Borderline Kişilik Bozukluğu

Borderline Kişilik Bozukluğu (BKB), genç erişkinlik döneminde başlayan, aşırı dürtüsellik, duygulanımda ve kişiler arası ilişkilerde dengesizlik, benlik algısında yetersizlik ve terkedilmeye karşı aşırı hassasiyet ile karakterize bir sendromdur (APA, 2013; Sargın ve Sargın, 2015). Kişinin düşünce ve algılama biçiminde, insanlara karşı olan duygularında ve ikili ilişkilerinde problemlere yol açan bir psikiyatrik rahatsızlıktır. Kişinin öz denetim…

Yazıyı Oku

Narsistik Kişilik Bozukluğu

NARSİSTLİK NEDİR? Narsisizm kavramı Yunan mitolojisinde sudaki aksini görerek kendine aĢık olan ve ömrünü hiç ulaşamayacağı bu sevgiliyi izleyerek tüketen Narkissos’dan gelmektedir (Türk Dil Kurumu; 2009). Ellis (1898), Yunan mitolojisindeki bu karakteri psikolojik bir fenomeni açıklamak için kullanan ilk psikanalitik kuramcıdır (RATAJ; 2003, s. 10- 11). O tarihlerde Ellis’e göre; Narsisizm özellikle kadınlarda görülen ve…

Yazıyı Oku

Alkol ve Madde Kullanım Bozukluğu

Bağımlılığa yol açan maddeler şunlardır:    Alkol, sigara, esrar, uçucu maddeler, eroin, morfin, ketamin, meskalin, metamfetamin, steroidler, kokain, rophynol( roche), LSD, fensiklidin, metilfenidat, sihirli mantarlar, extazi ve uçucu maddelerdir.  Madde ile ilgili bozukluklar iki alt başlık altında incelenebilir. Bunlardan ilki madde kullanım bozuklukları ikincisi ise maddenin yol açtığı bozukluklardır.  A) Madde kullanım bozukluğu: Maddeye ilişkin…

Yazıyı Oku

Ayna Nöronlar ve Etkileri

Ayna Nöronlar ve Etkileri Ayna nöron, hem bir hayvan hareket ettiğinde hem de hayvan bir başkası tarafından gerçekleştirilen aynı eylemi gözlemlediğinde ateşlenen bir nörondur. Böylece nöron, sanki gözlemcinin kendisi hareket ediyormuş gibi, diğerinin davranışını “yansıtır”. Bu tür nöronlar, insan ve primat türlerinde ve kuşlarda doğrudan gözlemlenmiştir. İnsanlarda, premotor kortekste, suplementar motor alanda, primer somatosensoriyel kortekste…

Yazıyı Oku

EMZİRME DÖNEMİNİ SONLANDIRMA

Herkese merhaba… Biliyorsunuz ki, bir bebek birçok şeyi içgüdüsel olarak bilerek dünyaya gelir, bunlardan biri emme iç güdüsüdür. Ayrıca bebek ilk doğduğu haftalarda anneyi kendisinden bağımsız biri olarak göremez, anne onun ayrı bir uzantısıdır aslında, bu yüzden de emmek anne-bebek ilişkisini oluşturan ve aynı zamanda aradaki bağı sağlayıp güçlendiren bir eylemdir, bir sevgi alışverişidir. Bebeğin…

Yazıyı Oku

ÇİFT TERAPİLERİ

ÇİFT TERAPİLERİ Çift terapisi; çiftlerin birbirini daha iyi anlayabilmesi, çözmekte zorlandıkları tekrarlanan sorunlara çözüm bulunabilmesi, ilişkilerindeki bağı, doyumu arttırmak, sağlıklı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için başvurdukları ilişki danışmanlığı ya da evlilik terapisi olarak da adlandırılan psikoterapi çeşididir. Çift terapisinin içeriği psikologun uyguladığı yöntemlere, takip ettiği teorilere göre değişiklik gösterebilir. Çift terapisi için bazı önemli faktörler…

Yazıyı Oku

İLİŞKİLERDE OLUMLU ÇATIŞMA ÇÖZME YÖNTEMLERİ

İLİŞKİLERDE OLUMLU ÇATIŞMA ÇÖZME YÖNTEMLERİ En az iki kişi ya da kişiler arasında ortaya çıkan, anlaşmazlık ve uyumsuzluk sonucu oluşan çatışmalar iş, arkadaşlık ve romantik ilişkiler gibi, her türlü ilişkide görülebilir. Ancak bu çatışmalar, kimi zamanlar işlevsiz ve olumsuz çözüm yöntemleri ile yerini kavgalara, kimi zamansa olumlu ve işlevsel çözüm yöntemleri ile yerini besleyici tartışmalara…

Yazıyı Oku

AİLE TERAPİLERİ

AİLE TERAPİLERİ Genetik ve sosyoekonomik yatkınlıklarına rağmen, aynı aileye mensup bireyler de kendi aralarında çeşitli sorunlar, çatışmalar ve en önemlisi iletişim problemlerinden kaynaklı yanlış anlaşılmalar yaşayabilirler. Travmatik olaylar, büyük değişimler ve önemli kararlar öncesinde aile bireyleri arasında anlaşmazlıklar gözlemlemlense de, çocukların zaman içerisinde büyümesi ve aile bireylerinin değişen rolleri de bazen bu çatışmaları tetikleyebilir. Birbirinden…

Yazıyı Oku